Våra TJÄNSTER

Fjärrvärme och värmepumpar samt värmeåtervinning.

HP Rör AB utför energiåtgärder i form av installation av fjärrvärme och värmepumpar samt värmeåtervinning med hjälp av modern teknik.
Vi är din totalentreprenör när du ska energioptimera din fastighet. Oavsett om vi ska skapa ett nytt system i en modern fastighet eller om vi ska bygga om ett befintligt system i en äldre byggnad, är vår målsättning att minska våra kunders energiåtgång.
Genom att besöka dig på plats kan vi undersöka din anläggning och komma med förslag på förbättringar och nya lösningar.
HP rör AB jobbar också mot förvaltare av byggnader och där kan vi erbjuda innovativa lösningar för byte av kall- och varmvattenledningar, vilket innebär ett minimalt ingrepp i fastigheten.
Vi erbjuder totalentreprenader där vi är ansvariga för både konstruktion, utförande och överlämning till kund. Tillsammans med kvalificerade samarbetspartners kan vi tillgodose ditt helhetsbehov. Vi arbetar uteslutande med typgodkända kvalitetsprodukter.
Våra kunder kommer tillbaka därför att vi levererar enligt avtal och på utsatt tid.

VILKET BEHOV HAR DU?

Vi erbjuder helhetslösningar med projektering från start till mål. Som totalentreprenör lämnar vi fem års garanti på funktion och material.

Fjärrvärmeinstallationer

– utbyte och nyinstallation av fjärrvärmecentraler. Det innebär att din byggnad får värme och varmvatten när den behöver det.

Energiåtervinning

– i form av nyinstallation av värmepumpar för återvinning
av energi ur frånluften. Det innebär att vi kan återvinna energin i din inomhusluft
istället för att du vädrar ut den till ingen nytta. Istället återförs den och används i
form av varmvatten eller värme

Värmepumpsinstallationer

– med hjälp av värmepumpar och geoenergi
kan vi ge din fastighet en stabil energikälla. Det innebär att vi borrar hål och tar upp
den energi som finns djupt nere i marken för att tillverka varmt vatten och värme

Fastighetsautomation

– din fastighet kan få datoriserade styrsystem. Det
innebär att vi kan ge dig en möjlighet att få kontroll över vilken temperatur det ska
vara i byggnaden, hur varmt varmvattnet ska vara. Det går även att styra utomhusbelysning eller tillgång till användningstider i tvättstugor

KVALITET OCH MILJÖ

Vårt kvalitets- och miljöarbete genomsyrar hela vår verksamhet. Genom att hela tiden utgå från väl inarbetade rutiner kan vi leverera tjänster och produkter som lever upp till både våra egna och våra kunders högt ställda krav på kvalitet. Det gäller alla våra anställda och även våra samarbetspartners.
Genom att ha kompetent personal säkerställer vi ett professionellt utförande med egenkontroller under hela processen och även en slutkontroll.
I vårt arbete ser vi till att undvika föroreningar och fuktskador genom väl utförda
installationer och vi utgår alltid från lagkrav och branschkrav. Vi vill ha ett aktivt miljöarbete och därför utvecklar vi oss genom ständiga förbättringar.
Vi är ISO-certifierade enligt 14001 och 9001.

iso 9001 - iso 14001 - hp rör ab

Kontakta oss för att boka en konsultation eller ett möte.